Otvírací doba výstavy

  • ÚT 25. 10. 16:00 – 20:00
  • ST 26. 10. 10:30 – 20:00
  • ČT 27. 10. 10:30 – 20:00
  • PÁ 28. 10. 10:30 – 20:00
  • SO 29. 10. 10:30 – 20:00
  • NE 30. 10. 10:30 – 16:00

Doprovodný program

ČT 27. 10. 16:00

Odpoledne s knihou: Autor v rozhlasovém dokumentu – Jak se v současné době daří autorskému rozhlasovému dokumentu? Jaké trendy v něm panují a jak na něj nazírají sami tvůrci? Teoretička a současně praktikující rozhlasová dokumentaristka Andrea Hanáčková představí novou knihu, ve které s týmem studentů zkoumá současné podoby žánru a podrobně analyzuje tvorbu 13 českých dokumentaristů. O jejich práci s nimi zároveň vedli obsáhlé rozhovory. Kniha tak zachycuje nejenom současný stav odvětví, ale odkrývá také různé tvůrčí přístupy a chápání dokumentaristiky.

PÁ 28. 10. 16:00

Odpoledne s knihou:Rozumět televizi – Filmařka a dokumentaristka Lucie Králová představí svou novou knihu a otevře diskuzi. V právě vydané publikaci přináší kritickou reflexi vnitřního života České televize a ukazuje, jak aktéři v televizi chápou dramaturgii a žánr a jaké představy mají o divácích a spolupracujících autorech. ČT prostřednictvím záznamů z dlouhodobého výzkumu odhaluje jako instituci definovanou konkrétními lidmi a jejich představami o tvorbě obsahu. Přes mnohdy kritický pohled však současně obhajuje její pozici jako nezastupitelné instituce veřejné služby.

SO 29. 10. 16:00

Odpoledne s knihou:Terény performance – Společná publikace osobností z akademické i umělecké oblasti a hybridních mezisvětů otevírá prostor pro jejich setkání a prezentaci různých přístupů k performanci v umělecké a vědecké tvorbě. A to skrze netradiční materiální i textové formy jako např. akademický fanzin, facebooková diskuse, gamebook či liturgií vonící záložka. Jihlavskému publiku knihu tento netradiční publikační počin představí jedna z editorek a autorek, filosofka Alice Koubová. Souběžně proběhne za účasti režiséra Jana Rouska premiéra stejnojmenného dokumentu, který vznikl spolu s knihou.